Czwartek, 19 lipca 2018. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Podziel się:

Podziel się:

Unijne projekty w Warpunch

W Zespole Szkół w Warpunach w bieżącym roku szkolnym rozpoczęto realizację 3 projektów unijnych : programu Youngster, Erasmus+ i Small Grants.

We wrześniu 2016r. W Zespole Szkół w Warpunach rozpoczęto realizację trzech projektów unijnych : programu Youngster, Erasmus+ i Small Grants.
Pierwszy z nich jest skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum w ramach wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich i dotyczy dodatkowych zajęć języka angielskiego, które mają na celu rozwijać zdolności językowe jego
uczestników. Program jest realizowany i finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwo Macmillan, a koordynatorem projektu jest Wojciech Samborski.
Kolejny z nich Erasmus+ jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania tegoż języka. Dlatego też w bieżącym roku szkolnym trójka nauczycieli weźmie udział w kursach doskonalących znajomość językową, a dwoje nauczycieli języka angielskiego będzie pogłębiać swoje kompetencje metodyczne. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanych mobilnościach w wybranych przez siebie szkołach językowych w Wielkiej Brytanii. Powyższy program jest finansowany i realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji , a koordynatorem projektu jest Wojciech Samborski
Ostatni z programów Small Grants adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, którzy będą realizowali ten grant na dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Projekt ten finansowany i realizowany jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida w ramach programu English Teaching Activities. Koordynatorem tego projektu jest Kornelia Lemecha we współpracy z Wojciechem Samborskim.
Należy także podkreślić fakt, że realizacja powyższych programów stała się możliwa dzięki zaangażowaniu i zainteresowaniu środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego oraz wydatnej pomocy i współpracy z samorządem Gminy Sorkwity, który wspomagał uczestników programu w formie finansowej i logistycznej na etapie jego przygotowań i realizacji.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Wojtek Samborski oraz opublikowany na portalu Sorkwity: Unijne projekty w Warpunch
Oceń artykuł:

(0)